FRÅGA: Jag har exporterat mitt sortiment från butiken och öppnar filen i Excel. Men texten blir oläsbar och ligger packad i en enda kolumn (de olika fälten ligger separerade med semikolon). Hur gör jag så att artikelnummer, varunamn, pris etc ska hamna i var sin kolumn?

SVAR: Detta har troligtvis att göra med teckenseparatorn. Kolla inställningarna på export-funktionen i din butiks administration och därefter i Excel och stäm av så att båda system använder samma teckenseparator.
Excel använder semikolon som separator och i ert fall verkar det som att ni då valt "Tab" som separator när ni exporterade ert sortiment.Ändra så att du exporterar med semikolon från vårt system, då kommer filen att läsas upp med separata kolumner i Excel.


export_separator.png


Exempel på separatorerna

Tabseparerat:
12345    varansnamn     999,00   Semikolonseparerat:
12345;varansnamn;999,00;