Fråga:


I min webshop finns 22 artiklar som ska ligga under huvudgrupp hundtäcke med undergrupp vintertäcke.


De finns i administrationen och har status visning = aktiv, men de syns inte i butiken ändå.


 


Svar:


Ett möjligt fel kan vara att de inte fått någon "lagerprofil".


Du kan se under Sortiment - Inställningar hur många artiklar som har respektive lagerprofil. Se bild.


I detta exempel finns det fortfarande 22 artiklar i din butik som saknar lagerprofil.


Screen_Shot_2014-02-20_at_13.39.27.png


 


Rekommenderar att du går till Sortiment -> Varor -> där markerar du hela ditt sortiment och klickar på "Utför på markerade" -> Massuppdatera -> välj din lagerprofil och spara.


Screen_Shot_2014-02-22_at_10.59.27.png


Screen_Shot_2014-02-22_at_11.23.31.png