Funktionen används med fördel om du vill skapa en slags mängdrabatt av typen köp 4 betala för 3. I kundvagnen repressenteras detta som tex 4 för 3 -100 SEK. Hädanefter benämns denna typ av kampanj som NM-kampanjDu bestämmer själv om NM-kampanjen gäller hela sortimentet eller delar av det. Du kan ha flera olika NM-kampanjer igång samtidigt. Undvik dock att ha med samma vara i flera NM-kampanjer samtidigt. Det är alltid den billigaste av artiklarna som kommer bli gratis.


Funktionen administreras under Order -> Köp N betala för M. Tryck på editera-symbolen för att editera en befintlig NM-kampanj, plus-symbolen för att skapa en ny, eller papperskorgen för att ta bort. Här följer en förklaring över inställningarna:


 • Namn - Ditt namn på NM-kampanjen. Som standard kommer detta namn synas i kundvagnen.

 • Rabattartikel - Låt systemet skapa artikeln automatiskt för att få samma namn du ställt in i fältet namn.

 • Köp N - Ställ här in hur många artiklar man måste köpa för att NM-kampanjen ska uppfyllas. Skriv tex 4 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.

 • Betala för M - Ställ här in hur många artiklar man betalar för om N är uppfyllt. Skriv tex 3 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.

 • Startdatum - Det datum då NM-kampanjen ska börja gå att använda.

 • Slutdatum - Efter detta datum fungerar inte längre NM-kampanjen.

 • Status - Bestämmer om NM-kampanjen är aktiv eller ej.

 • Koden gäller för hela sortimentet - bocka ur denna ruta om NM-kampanjen endast ska gälla vissa varor. Tryck därefter på spara. Följande nya val dyker då upp:
  • Varugrupp - Klicka på plustecknet för att lägga till varugrupper som är giltiga för denna NM-kampanj. Alla varor i denna varugrupp kommer ingå i NM-kampanjen. Däremot inte varor i undergrupper till denna varugrupp. Klicka på papperskorgen för att ta bort varugrupper från din NM-kampanj.

  • Fabrikat - Klicka på plustecknet för att lägga till fabrikat som kommer ingå i NM-kampanjen. Klicka på papperskorgen för att ta bort fabrikat från din NM-kampanj. Alla varor som tillhör detta fabrikat kommer ingå i NM-kampanjen.

  • Varor - klicka på plustecknet för att lägga till varor som är giltiga för denna NM-kampanj. Klicka på papperskorgen för att ta bort varor från din NM-kampanj.

  • Rabattkategorier - finns endast om du även har tilläggstjänsten rabattkategorier (se 7.8). Klicka på plustecknet för att lägga till rabattkategorier som är giltiga för denna NM-kampanj. Klicka på papperskorgen för att ta bort rabattkategorier från din NM-kampanj. Notera att använder du rabattkategorier i din NM-kampanj bör du sätta rabatten antingen på NM-kampanjen eller på själva rabattkategorin på respektive kund, inte både.