Fråga:


Jag tror att det finns varor inlagda under ett av mina attribut, men vet inte vilka varor som ligger under där. Hur kan jag se vilka varor som finns inlagda under attributet och ta bort dessa attributvärden?


 Screen_Shot_2014-02-22_at_10.49.28.pngSvar:


Börja med att gå till dina Varor, genom att klicka på Sortiment -> Varor.


Ta fram en lista på alla dina varor och klicka på Invertera -> Utför på markerade -> Uppdatera artikelvarianter.


Screen_Shot_2014-02-22_at_10.50.45.png


 


Nu får du en vy där du enkelt kan se vilka artiklar som har värden på ditt attribut.


Screen_Shot_2014-02-22_at_10.51.21.png


 


Alternativ lösning om du har många artiklar:


Gå till din vaulista genom att klicka på Sortiment -> Varor.


Ta fram en lista på alla dina varor och klicka på Invertera -> Utför på markerade -> Massuppdatera.


Screen_Shot_2014-02-22_at_10.59.27.png


 


Klicka på Välj attribut.


Screen_Shot_2014-02-22_at_10.59.41.png


 


Välj det attribut du vill ta bort till vänster och välj sedan ett värde du vill rensa.


Screen_Shot_2014-02-22_at_11.00.44.png


 


Välj att du vill Ta bort attributvärdet.


Screen_Shot_2014-02-22_at_11.01.00.png


 


Observera att du måste ta bort attributvärdena ett och ett, så upprepa föregående steg tills alla attributvärden är borttagna.


När du är klar klickar du på spara.


Screen_Shot_2014-02-22_at_11.07.52.png