Det finns två vägar att gå om du själv vill anpassa designen i din webbutik:


A) Via vårt webbaserade admin så kommer du åt vår Design och Layout editor där du kan göra flera förändringar. Då krävs det minimal förkunskap och du kan testa dig fram så länge är systematisk och spara eller kommer ihåg de värden som du löpande ändrar.


B) Via webbutikens HTML/CSS-uppsättning. Detta är för den tekniskt kunnige finns det därför möjlighet att få tillgång till en enskild butiks grafiska mallar. Då har då nästan samma möjligheter som våra egna designers / webbutvecklare.  Oavsett om du låter oss, en partner eller väljer att själv att kundanpassa din e-handelslösning, behöver du komma åt koden. Den kommer du åt med vår WebDav-koppling. 


Du kan redan nu hoppar över til vår manual >> , men INNAN du börjar så bör ni läsa punkt 2-4.


1) Vad är WebDav
--------------
WebDav är ett protokoll likt FTP för att överföra filer. Om du vill uppdatera butikens design och layout utanför vad administrationen tillåter har du helt fri tillgång till alla mallfiler för din webbutik. Det finns inga begränsningar på vad som är möjligt att göra designmässigt. Du kommer både åt html-filer och css i sin helhet och kan göra dina ändringar själv eller låta någon annan arbeta i din butik.
Om du skall jobba med filerna så bör det ha relevant (läs hög) kunskap om webutveckling och scriptspråk.


2) Utvecklingsbutik
--------------
Jobba ALDRIG på skarp server utan jobba med en utvecklingsbutik >> där allt testas innan dina ändringar läggs ut (via WebDav) på din skarpa miljö.
Tänk på att alltid ta en kopia av de filer du ändrar i så att du själv kan återställa. Eventuella back-up:er kan göras mot debitering.


De flesta ändrade sidorna lägger man i INC mappen, om butiken är helt ren så är den tom
Om det ligger en fil i INC mappen så kommer inte standardfilen att användas
Alla standardfiler kan löpande laddas ner från
https://testbutiken.cloud/__SYS__/templates_inc.zip
Dessa ändras löpande i varje release


3) Html Sidor
----------
Html sidor bör först skapas via webbutiken admin, sedan ev redigeras av en extern html editor ( typ dreamweaver) detta för att databasen som styr tex menyer skall vet att sidorna finns på servern.4) Viktigt ang. Support / Ansvar / Servicekonto
----------------------------------------------------
Viktigt att förstå är också att OM man kopplar upp sig och ändrar filerna på den skarpa servern så går man också vid sidan av vårt gemensamma uppdateringssystem.


Om det ligger en modiferad fil i INC mappen som vi senare ändrar i SYS-mappen så kommer ni som kund INTE få den ändringar per automatik (för då skulle vi skriva över era eller våra ändingar). Uppdateringar av manuellt ändrade eller ombyggda filer måste beställas explicit av oss och utföras manuellt. Eller utföras av er själva.


Det betyder också att vi behandlar en kunds modifierade butik på ett annat sätt än en ren standardbutik. Standard butiker funktioner testas på centralt håll, detta ingår i den måntliga avgiften om funktionen ingår enl avtal. Men ALL hantering av eventuella problem på en modifierad butik går alltid på kundens servicekonto. Oavsett om det är vi eller kunden som modifierat webbutiken.


 


5) Utbildning i vårt system (på kod/system nivå)
----------------------------------------------------


Vi genomför löpande utbildning i vårt system på kod/system nivå.
Denna är främst anpassad för våra partners som har återkommande projekt.
Utbildning sker vid behov. Tag kontakt med partner@nordiskehandel.com för mer information


 


Läs också: WebDav steg för steg >>