För att redigera Dina nyhetskanaler / blogg så går du in på Sidor → Nyheter / Blogg


 nyheter översikt


 


Du lägger lätt till en ny nyhet genom att trycka på + i övre högra hörnet.


 lägg till nyhet


 


Efter att du skrivit nyheter och fyllt i inställningarna klickar du på OK längst ner till höger. För att kunna koppla en produkt och/eller bild till nyheten går du in på nyheten igen och kopplar produkter och/eller bilder till nyheten.


 


 lägg till nyhet 2


 


 


 


Nyheten ser nu ut såhär för butikens besökare:


 front-end


Att administrerar dina nyhetskanaler


 Genom att gå in på fliken Nyhetskanaler får du en översikr av de olika nyhetskanalerna i din webbutik. Varje nyhetskanal är ett eget RSS-flöde med en egen positionering på sidan. För att redigera en befintlig nyhetskanal trycker du på redigera knappen längst till höger, för att skapa en ny nyhetskanal trycker du på + längst upp till höger.


nyhetskanaler 


 


När du redigerar en nyhetskanal kan du ställa alla nyhetskanalens egenskaper härifrån. Inklusive var i webbutiken nyheten skall synas.


 nyhetskanaler inställningar


 


 


 


Inställningar för Nyheter/ Blogg


Trycker du på fliken inställningar kan du härifrån göra inställningar för nyheter / blogg- funktionen.


 


 inställningar


 


 


Specialanpassning


Det finns också möjlighet att designa om bloggfunktionen så att de passar sömnlöst in med resten av din butik. 
För mer information om hur bloggen kan formateras, kontakta en av våra säljare på tel:


040 -692 50 50
e-post: sales@nordiskehandel.se


Nedan är ett exempel på en designanpassad blogg


specialanpassning