I Denna artikeln går vi genom hur du skapar ett nytt betalsätt i administrationen.Börja med att gå in under Order > Betalsätt. Vi får då upp en vy av alla de betalsätt som är installerade i butiken. Har du precis startat din butik så kommer det ligga en del exempel i denna vyn.


Du kan enkelt radera dessa genom att klicka på papperskorgen ute till höger för respektive rad.


För att skapa ett nytt betalsätt klickar du på Skapa nytt betalsätt som du hittar högst upp till höger.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.21.39.png


 


Börja med att namnge ditt nya betalsätt. Lägg sedan till namn på den avgift du kan tänkas ta ut för en betalning, exempelvis Faktureringsavgift. Du kan även lägga till en beskrivning av betalsättet som kommer visas i kassan om man väljer att läsa mer om det specifika betalsättet.

Det är även i denna fliken som du laddar upp loggan för respektive betalleverantör.
När du har fyllt i alla uppgifter går du vidare till fliken Inställningar

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.03.59.png


 


 


Inställningar
Här konfigurerar vi upp vad priset för en betalning ska vara, om det ska vara fritt över en viss ordersumma och om betalsättet enbart ska gälla över eller under en viss totalsumma. Det är även under denna fliken vi aktiverar betalsättet i butiken samt att vi lägger till en länk till villkoren.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.04.50.png


 


 


Inställningar för betalleverantör 
Det är här du väljer den betalningsrutin du vill använda dig utav. Tänk på att du måste ha ett avtal med den leverantör du ska använda dig utav. I vissa fall krävs det även ett inlösenavtal med din bank.

Börja med att välja den rutin du vill använda dig utav, exempelvis Klarna.
Fyll sedan i de uppgifter du fått skickat till dig från leverantören. Vi rekommenderar alltid att du testar rutinen i testläge innan du sätter den som publicerad i butiken.

Det är även här du väljer de genrella inställningarna för det specifika betalsättet, som exempelvis om du ska tillåta olika fakturerings och leveransadresser.


När du fyllt i alla de uppgifter som krävs går du vidare till fliken Giltiga fraktsätt.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.05.30.png 


 


 


Giltiga fraktsätt
Här kan vi styra hur det ska fungera ute i butiken, dvs vilka fraktsätt som ska fungera tillsammans med detta betalsättet. Med hjälp av denna inställningen kan vi begränsa antalet betalsätt beroende på val av fraktsätt.


Kryssa i de alternativen du vill ska gälla och gå vidare till fliken gör Giltiga länder

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.05.47.png


 


 


Giltiga länder
kan vi begränsa antalet länder som betalsättet fungerar med.
Kontrollera med din leverantör innan du bockar i länder utanför Sverige.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._13.06.01.png


 


När du är klar så klickar du på spara längst ner till höger.
Du har nu skapat ett nytt betalsätt i din butik. Vi rekomenderar alltid att du själv testar betalsättet, detta för att själv förstå flödet men även för att säkerhetställa att du konfigurerat det rätt.


Lycka till!