I denna artikel tittar vi på hur vi kan skapa prenumerationsvaror. Tänk på att för att skapa prenumerationsvaror måste inställningen aktiveras för din butik av oss.

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken administreras kunders individuella prenumerationer under Order > Prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om en kund köpt en prenumerationsvara i webbutiken.


Bra att veta om prenumerationer, steg-för-steg:


1. För att prenumerationer ska skapas i din webbutik behöver du prenumerationsmodulen.


2. Börja med att skapa en vara med varutypen "prenumeration" och ställ in artikeln med alla prenumerationsinställningar som bestämmer hur prenumerationen ska fungera, kosta, hur ofta den ska förnyas och uppsägningsvillkor. Se aktuellt avsnitt under Sortiment -> Varor.


3. Gå till dina sortimentsinställningar och gör butikens grundinställningar för hur prenumerationer ska fungera, Sortiment -> Inställningar -> Prenumerationer.


4. Gå till dina betalsätt och gör inställning för om prenumerationen ska förnyas direkt vid betalning. Detta gör du under fliken Inställningar för respektive betalsätt. Med denna inställning bestämmer du om prenumerationen ska skapas direkt när kunden köper en prenumerationsartikel - eller om du manuellt på orderkortet måste aktivera prenumerationen för att den ska börja gälla och skapas.


5. Om kunden köper en prenumerationsartikel så har betalsättet betydelse eftersom samma betalsätt kommer att användas vid förnyelsen av prenumerationen. Använd därför med fördel betalsätt som inte kräver att kunden måste fylla i några uppgifter eller slutföra sin betalning manuellt då den automatiska order som skapas av prenumerationen då inte kommer att kunna slutföras. Använd istället betalsätt som fakturering eller lagrade kortnummer (Recurring Payment). Systemet kommer dock, om kunden väljer ett betalsätt som inte är optimalt för prenumerationer, att försäkra tre gånger att lägga ordern med betalsättet. Misslyckas alla tre försöken av systemet så kommer systemet att gå över på ett alternativt betalsätt som du bestämmer i dina prenumerationsinställningar.


6. När kunden beställt en prenumerationsartikel och den aktiveras (antingen automatiskt av betalsättet eller manuellt av dig) kommer prenumerationen att dyka upp i listan nedan och vara aktiv.1. Översikt av prenumerationer

1.1 Översikt
För att få en översikt av våra prenumerationer, går vi in på Order -> Prenumerationer (under Avtalshantering). Här kan vi redigera befintliga prenumerationer 

1.png


1.2 Utför på markerade

Genom att markera kryssrutan bredvid en prenumeration blir den markerad. Genom att markera flera prenumerationer och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal prenumerationer på samma gång. Det går att Radera och Exportera markerade prenumerationer till ett CSV dokument.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.


1.3 Redigera prenumeration

 
Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
 

4.png


Påbörjad - Datumet för prenumerationens första order.


Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.


Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.


Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.


Ombeställningsdatum - Datumet för nästa orderutskick.

Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.

Bindningstid efterföljande perioder - Bindningstiden för första perioden bestäms av din artikel och kan ändras i fältet för "Bindningstidens slut" för den enskilda prenumerationen. För efterföljande perioder kan du ha en annan bindningstid vilken också bestäms av artikeln. Om du vill ändra den i efterhand på en enskild prenumeration kan du göra det här (bindningstid efterföljande perioder).

Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentsinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.
Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
Aktiv: Prenumerationen är aktiv.
Inaktiv: Prenumerationen är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Väntar betalning - Prenumerationen är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
Uppsagd: Prenumerationen är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställningsdatum har överskridits.


Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.


Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.


Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.


Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utskick gratis).

Alternativt betalsätt - Välj eventuell alternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.


Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.


Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.2. Skapa en prenumerationsvara
För att skapa en prenumerationsvara, skapar vi en vara precis som vanligt, men redigerar varutypen till prenumerationsvara.
 

2.png

 
Vi redigerar sedan artikeln som vi kopplar till varan för att bestämma hur prenumerationen ska se ut. Vi har möjlighet att välja prenumerationstid, d.v.s. hur många dagar, månader eller år vi tar betalning för åt gången. Vi har också möjlighet här att välja bindningstid första och andra period, samt om prenumeration ska vara gratis var Nte prenumerationstid (t.ex. var 12:e månad är gratis).
 

3.png

I artikeln kan vi också välja ett pris för vår prenumerationsvara. Vi kan välja om vi vill sätta ett enhetspris (d.v.s. vad varan kostar att köpa från början), samt ett förnyelsepris (månads- eller årskostnad).