GDPR


För att tillmötesgå GDPR kraven behöver ni kunna utföra visa åtgärder i er system på ställen där personuppgifter lagras.


Personuppgifter kan lagras på kundkortet, orderkortet och i epsotlistor. Nedan följer en beskrivning på hur man kan redigera, radera , anonymisera och exportera uppgifter som finns nedan


 


1. Kundkortet


För att hantera uppgifter på kundkortet gå in på kundregister->kunder. I Vyn som du möts av kan du radera hela kundkortet genom att trycka på papperskorgssymbolen.För att redigera eller radera enskilda uppgifter gå in på kundkortet genom att trycka på den orange symbolenSedan kan du redigera eller radera uppgifterFörutom översiktet kan personuppgifter sparas under leveransadresser. Klick på fliken leveransavtal för att redigera eller radera uppgifter för leveransadresser.


För att anonymisera uppgiften kan du radera uppgiften du vill anonymisera.


 


2. Orderkortet


För varje order en kund gör skapas det orderkort. På orderkortet kan det sparas  personuppgifter som namn, efternamn, e-post, telefon, adress och leveransadress.Man kan inte radera orderkortet man men kan anonymisera personuppgifter på orderkortet genom att skriva in till exempel xxxx för personuppgiften man vill anonymisera.


Man kan komma åt orderkort på 2 sätt. Antingen kan man trycka på fliken Order på kundkortet eller gå in på order->order.


För att komma åt orderkortet inne på order->order tryck på den orange symbolen.Inne på orderkortet kan personuppgifter finnas under beställare och leveransadressFör att anonymisera personuppgifter tryck på redigera knappen och skriv in xxxx istället för uppgiften du vill anonymisera.3. Epostlistor


Personuppgifter kan finnas i epostlistor. Listorna finns under kundregister->epostuskick. Inne på epostutskick behöver man gå in under fliken epostlistor. Inne på epostlistor behöver man trycka på den blåa gubbesymbolen för att se vilka som är med i epostlistan.


Efter


Efter att man har tryckt på symbolen kommer man kunna se medlemmar i epostlistan, redigera eller radera dessa. 


4. Registerutdrag, radering och korrigering av personuppgifter.  • För att radera personuppgifter. Behöver du gå in på samtliga ställen som beskrivs ovan i systemet och radera personuppgifter.(OBS som framgår ovan kan man inte rader orderkortet men personuppgifter kan anonymiseras)

  • För att ta fram en registerutdrag behöver man gå på samtliga ställen som beskrivs ovan kopiera in uppgifter i en fil för personen det gäller och skicka filen till kunden.

  • För att korrigera personuppgifter behöver man gå in på berörd ställe i systemet och korrigera uppgiften


5. Automatisering


Guiden ovan beskriver hur man kan hantera personuppgifter manuellt. Om man vill kunna hantera personuppgifter automatisk behöver man skaffa sig tilläggstjänst. Informationen om den kan man se här